Upseller vahvistaa asiakkuuksien johtamista – Teemu Ceder liittyy tiimiin asiakkuuspäälliköksi

Teemu Ceder aloittaa Upsellerin asiakkuuspäällikön tehtävässä, vastuullaan asiakkuuksien tuloksellinen johtaminen ja kehittämisen yhdessä asiakkuusjohtaja Markus Uusimäen, myyntijohtaja Sampo Kallungin ja toimitusjohtaja Juha Sulkakosken kanssa.

“Teemulla on hyvää kokemusta digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tuloksellisesta tekemisestä, sekä kansainvälistä osaamista Euroopan markkinoilta, joka tukee Upsellerin tavoitteita kehittyä uusille markkinoille lähitulevaisuudessa. “, toteaa Juha.

Uudessa roolissaan Teemun tavoitteeni on jatkuvasti tunnistaa asiakkaillemme lisä-arvoa tuottavia tekijöitä ja näin kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa

“Asiakkuuksien kehittäminen ja tuloksien tekeminen uusimpia teknologioita hyödyntäen ovat minulle henkilökohtaisia motivaattoreita.” kertoo Teemu syistään liittyä Upsellerin tiimiin ja jatkaa;  “Kun teknologia ja tekoäly yhdistyvät ihmis-ajatteluun ja niitä voidaan hyödyntää ihmisen jatkeena, kyetään valjastamaan sekä koneen että ihmisen parhaat puolet tuloksien tekemiseen.”

On hyvä muistaa, että tänä päivänä verkossa tapahtuva myynti on paljon muutakin kuin verkkosivut ja lista palvelun hyödyistä. Teknologia auttaa meitä lähes kaikilla elämän osa-alueella, eikä liiketoiminnan harjoittaminen eroa tästä millään lailla.

Teemu on ollut vaikuttunut siitä, kuinka Upseller pystyy selkeästi osoittamaan chatin ja tekoälyn tuoman lisä-arvon asiakkaalle. Hänen mielestään se luo innostavan toimintaympäristön yrityksille, jota on ilo olla mukana kehittämässä. Hän kertoo, että: “Upsellerin kasvuvauhti, ja kansainvälisesti skaalautuva liiketoimintamalli ovat sellaisia vahvuuksia, jotka innostivat liittymään joukkoon”