ChatGPT ja LLM-kyselyn tulokset

Toteutimme toukokuussa uutiskirjeemme tilaajille kyselyn, jolla halusimme selvittää tämänhetkisiä ajatuksia generatiivisen AI:n ja kielimallien (LLM) hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Vastauksia saimme hyvin. Ohessa kooste vastaajien näkemyksistä aiheeseen.

 

Onko yrityksessänne keskusteltu tai jo käytössä generatiivista tekoälyä ja ChatGPT:n kaltaisia kielimalleja hyödyntäviä ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisessä?

Uudet tekoälyratkaisut ja kielimallit ovat selkeästi rantautuneet kahvipöytäkeskusteluista käytäntöön tai niiden hyödyntämistä pohditaan toden teolla suurimmassa osassa vastaajien joukossa. Noin 70 % yrityksistä on jo otettu käyttöön tai on keskusteltu tekoälyn tarjoamista vaihtoehdoista, joilla omaa liiketoimintaa voitaisiin kehittää. Noin 30 % vastaajista ei vielä ole hypännyt uuden teknologian kelkkaan. 

Onko yrityksessänne suunnitelmia tekoälyn hyödyntämisestä jollakin seuraavista osa-alueista?

Markkinointi ja siihen vahvasti liittyvä muu sisällöntuotanto nousevat suosituimmiksi osa-alueiksi yhdessä asiakaspalvelun automatisoinnin kanssa, kysyessä millä osa-alueella tekoälyä voitaisi hyödyntää. Vastaajista 47 % on jo tehnyt suunnitelmia näille osa-alueille. Myös myynnin tehostaminen sekä liiketoiminnan tiedon analysointi on herättänyt ajatuksia 40 %:ssa vastaajista ja näihinkin on jo selkeästi mietitty tekoälyn hyödyntämistä. Asiakaspalvelun monikielisyys koskettaa isompia kansainvälisiä yrityksiä ja reilu 25 % kertoo heillä olevan aiheeseen liittyviä suunnitelmia. Vähäisimmälle määrälle jäävät henkilöstön tukipalvelut sekä muut osa-alueet. 

Minkä osa-alueen tehostamista tavoittelette AI avusteisesta kielimallin avulla?

Asiakaspalvelun automatisointi nousi tärkeimmäksi tavoitteeksi 60 % vastaajista mielestä, kysyttäessä minkä osa-alueen tehostamista yritykset tavoittelevat. Markkinointi ja myynnin tehostaminen saivat molemmat noin 50 % äänistä, joten vastaukset mukailevat hyvin edellisen kysymyksen vastauksia. Muu sisällöntuontanto keräsi hieman vähemmän ääniä 33 %, kuin edellisessä kysymyksessä (47 %). Henkilöstön tukipalvelut taas sai enemmän ääniä 20 % kuin edeltävässä (13 %). Muut vastaukset, liiketoiminnan tiedon analysointi ja muu keräsivät samat kuin edellisessä kysymyksessä.

Onko yrityksenne kiinnostunut asiakaspalvelun automaation tai myynnin kehittämistä generatiiviseeen tekoälyyn ja kielimalleihin perustuvilla ratkaisuilla?

67 % vastaajista on kiinnostunut nimenomaan asiakaspalvelun automatisoinnista tai myynnin kehittämisestä tekoälyn ja kielimallien avulla. Loput 33 % eivät ole vielä valmiita ottamaan seuraavaa isoa askelta teknologian saralla tai heillä ei vielä ole tarpeeksi tietoa aiheesta.

Hyödyntääkö yrityksenne chatbottia tai myynnillistä livechattiä asiakaspalvelurajapinnassa?

Vastaajista 40 % hyödyntää tällä hetkellä ns. vanhoilla teknologioilla toimivia chatbot tai livechat ratkaisuja ja 60 % ei käytä niitä tällä hetkellä lainkaan. 

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että generatiivinen tekoäly ja kielimallit herättävät paljon puhetta ja ajatuksia suomalaisissa yrityksissä. Jotkut ovat jo ottaneet ne käyttöönsä osaksi oman liiketoiminnan kehitystä ja tehostamista. Suosituimmat osa-alueet liittyvät vahvasti asiakaspalveluun, markkinointiin sekä myyntiin, joihin uusilla teknologioilla halutaan toiminnan tehostusta. 

Me Upsellerilla toimimme juuri tässä kentässä ja digitaaliset palvelumme sekä ratkaisumme kehittyvät kovaa vauhtia. Käynnissä on tekoälyprojetki NERO, jonka tarkoituksena on hyödyntää parhaita teknologioita ja lanseerata ne käyttöön tämän vuoden aikana. Lopputuotoksena haluamme tarjota asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen parasta mahdollista palvelua, asiakaspalvelun, markkinoinnin, myynnin sekä henkilöstön tukipalveluiden saralla.

Haluatko kuulla lisää, miten voisimme auttaa yritystänne entistäkin paremmin?

 

Lisätietoja:

Jussi Takala

Toimitusjohtaja

Upseller Finland Oy

jussi.takala@upseller.fi 

+358 40 559 7566