PALVELUKUVAUS

1. REKISTERINPITÄJÄ

Upseller Finland Oy, Lemuntie 3–5, 00510 Helsinki

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Juha Sulkakoski, toimitusjohtaja

3. REKISTERIN NIMI

Upseller Finland Oy:n verkkorekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja Upseller Finland Oy:n oikeuksien hoitaminen ja henkilötietolain mukaisesti. Upseller Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidyille henkilöille suoramarkkinointia kuten sähköpostia sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
  • Sivuston käyttöstatistiikka
  • Linkityshistoria sivustolla
  • Ostohistoria
  • Mielipiteitä tuotteita, palveluista tai tarpeista

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön tai lopettamisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä tai muita yritystietolähteitä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä pidetään suojatulla alueella / tietokannassa palomuurin ja salasanan takana. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.